Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách) (4166)
Basic information
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Study and Students' Affairs Department [22-SO]
full-time
Czech
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
ano
ano
240
Nepřijatý uchazeč v přijímacím řízení na PF UK v Praze pro akademický rok 2018/2019, podání písemné přihlášky (nikoliv e-mailem) do stanoveného termínu, s identifikačními údaji uchazeče (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a výslovným označením, že jde o kurz CŽV, předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení (nebyla-li předložena do přijímacího řízení).

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nekreditní studium
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Department of Economics
Department of Politology and Sociology
Department of Legal History
Department of Legal Theory and Legal Doctrines
Department of Constitutional Law
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
72 (total number of hours)
9/M
Thursday - Friday
Saturday
Schedule details
Fees and financing
49000 Kč / programme
O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do kurzu CŽV zaplatí účastník za uvedený kurz Právnické fakultě částku ve výši 49.000,- Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 4. 10. 2018.
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Study and Students' Affairs Department
Mgr. Jaroslav Prouza
prouza@prf.cuni.cz
221005243
30.10.2019
Further information
https://www.prf.cuni.cz/podminky-pro-rok-2018-2019-1404049098.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html