Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zdravotník zotavovacích akcí (1526)
Basic information
Zdravotník zotavovacích akcí
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 50 hodin, který je akreditován MŠMT dne 31.1.2018 pod č.j.: MSMT-28770/2017-1/553. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Jelikož jde o rekvalifikační kurz, není platnost certifikátu nijak omezena.
Během kurzu si připomenete základy stavby lidského těla, naučíte se poskytovat základní přednemocniční první pomoc, seznámíte se s právy a povinnostmi zdravotníků, ale také se vypravíte do bazénu, kde se naučíte základy poskytování první pomoci tonoucím.

MŠMT
6968/2019-1
Zdravotník zotavovacích akcí
ano
ano
věk minimálně 18 let, dobra zdravotní stav, ukončené střední vzdělání s maturitou

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Child care and youth services
Master
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Guarantor and venue
Mgr. Radim Kuba
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Viničná 7
Dates and duration
2019/2020
winter semester
07.02.2020
1
50 (total number of hours)
Fees and financing
3500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6. 128 43 Praha 2
Department of Teaching and Didactics of Biology
Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
radka.marta@natur.cuni.cz
221951939
01.10.2019
http://www.prvnipomocprfuk.eu/zdravotnik-zotavovacich-akci-zza/
Further information
http://www.prvnipomocprfuk.eu/zdravotnik-zotavovacich-akci-zza/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html