Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením (5799)
Basic information
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
full-time
Czech
Teorie o zdravotním postižení, problematika TP, nejčastější diagnózy sportovců(míšní léze, mozková obrna,amputace). Význam pohybových aktivit-biologický, psychologický, sociální. Organizace akce s osobami se ZP - inkluzivní adaptované. Příprava, zajištění, pomůcky, sportovní vybavení, asistence, etické desatero, kluby a organizace v oboru.
Formou kurzu posílit získané dovednosti v oblasti osobní asistence osobám s tělesným postižením. Teoretické znalosti a praktické použití sportovního vybavení pro letní a zimní sporty osob s TP. Seznámit účastníky teoreticky a prakticky s osobní asistencí na akcích TPS, organizace akcí a kluby TPS.
Physical Education and Sport
Assistance for physically affected persons at sport occasions
Kurz je plánován jako celodenní, časová dotace odpovídá 8 hodinám
Kurz je plánován jako celodenní, časová dotace odpovídá 8 hodinám
nespecifikovány

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS
Dates and duration
2019/2020
winter semester, November
10.11.2019
Short-time
8 (total number of hours)
10.11.2019
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
Výše úplaty: veřejnost 1200,-Kč/program
Studenti FTVS UK 1000,-Kč/program
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zuzana Neuhäuserová
neuhauserova@ftvs.cuni.cz
220172082
14.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html