Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Introduction to Biblical Hebrew 1 (5796)
Basic information
Introduction to Biblical Hebrew 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
combined
Czech
Studenti se na příkladech ze Starého zákona seznámí se základy hebrejské gramatiky, tj. s písmem, výslovností, nejfrekventovanější slovní zásobou a jmennou morfologií (plurál, duál, zájmenné přípony) a se základními syntaktickými zvláštnostmi (příklonky, jmenná přívlastková vazba). Cvičné věty jsou vybrány ze snadnějších starozákonních pasáží, povinná slovní zásoba se týká klíčových starozákonních pojmů.
Introduction to Biblical Hebrew 1
říjen 2019 - červen 2020
říjen 2019 - červen 2020
Závěrečná zkouška

Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
12
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Introduction to Biblical Hebrew 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
05.10.2019
Short-time
36 (total number of hours)
Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
31.10.2019
Further information
www.ktf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html