Přípravný kurz pro zájemce o studium (2726)
Basic information
Přípravný kurz pro zájemce o studium
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
distance
Czech
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Preparatory Course
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
30. 11. 2019
14. 12. 2019
11. 01. 2020
25. 01. 2020
08. 02. 2020
22. 02. 2020
07. 03. 2020
21. 03. 2020
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
30. 11. 2019
14. 12. 2019
11. 01. 2020
25. 01. 2020
08. 02. 2020
22. 02. 2020
07. 03. 2020
21. 03. 2020
1)Podání přihlášky na přípravný kurz
2) Uhrazení poplatku ve výši, stanovené podle termínu, od kdy se zájemce do kurzu zapojí

Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz (je možno se zapojit do kurzu i po zahájení kurzu a to za sníženou úhradu). I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu. Doklad o úhradě přinese uchazeč k prezentaci.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nestanoví se
Guarantor and venue
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Faculty Dean Office
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Organic And Bioorganic Chemistry
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Dates and duration
2019/2020
winter semester, November
2
48 (total number of hours)
8 sobot
Saturday
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky) nebo var. symbol 65359 (v případě papírové přihlášky)
specifický symbol: 9999 (u elektronické přihlášky) nebo prvních šest čísel u rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
konstantní symbol 379
IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607
Swift: CEKOCZPP


Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:

nástup od 14. 12. 2019 2.450,- Kč
nástup od 11. 01. 2020 2.100,- Kč
nástup od 25. 01. 2020 1.750,- Kč
nástup od 08. 02. 2020 1.400,- Kč
nástup od 22. 02. 2020 1.050,- Kč
nástup od 07. 03. 2020 700,- Kč
nástup od 21. 03. 2020 350,- Kč

základní
Application
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
29.11.2019
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
Po zahájení kurzu bude možné podat přihlášku pouze v papírové podobě. Přihláška je uveřejněna na této webové adrese http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Further information
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/