Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Workshop "Inovace výuky vybraných předmětů na HTF a využití e-learningových nástrojů" (5789)
Basic information
Workshop "Inovace výuky vybraných předmětů na HTF a využití e-learningových nástrojů"
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Hussite Theological Faculty
ostatní [28-11]
full-time
Czech
Workshop Inovace výuky vybraných předmětů na HTF a využití e-learningových nástrojů pořádaný Husitskou teologickou fakultou v rámci projektu ESIF „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Součástí workshopu je přípravné samostudium publikace Rohlíková, L. – Vejvodová, J.: Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada, 2012, s. 133–239, ve stanoveném časovém rozsahu 12 vyučovacích hodin.

Místo konání: místnost H401, HTF UK, Pacovská 350, Praha 4.
Datum a čas konání: 8. 10. 2019 a 9. 10. 2019 v čase 8.00–16.05.
Rozsah: 12 vyučovacích hodin samostudium a 20 vyučovacích hodin workshop.
Workshop "Inovace výuky vybraných předmětů na HTF a využití e-learningových nástrojů"
Program prezentací s návaznou diskusí
Úterý 8. 10. 2019
8.00–9.30 Inovace předmětů „Úvod do religionistiky I. a II.“ (Jiří Gebelt)
9.30–11.00 Inovace předmětu „Challenges of Modernity…“ (Jaroslav Hrdlička)
přestávka
11.05–12.35 Inovace předmětu „Pedagogická psychologie“ (Pavlína Janošová)
oběd
13.05–14.35 Inovace předmětu „Liturgika CČSH“ (Pavel Kolář)
14.35–16.05 Inovace předmětu „Náboženství v postmoderní společnosti“ (Zuzana Kostićová)

Středa 9. 10. 2019
8.00–9.30 Praktické příklady využití modulů Moodle (Jana Vejvodová)
9.30–11.00 Inovace předmětu „Teologie Nového zákona“ (Jiří Lukeš)
přestávka
11.05–12.35 Inovace předmětu „Biblická exegeze ve starověku“ (Jiří Pavlík)
oběd
13.05–14.35 Inovace předmětů „Dějiny dogmatu I. a II.“ (Jiří Vogel)
14.35–16.05 Vyhodnocení workshopu a závěr
Program prezentací s návaznou diskusí
Úterý 8. 10. 2019
8.00–9.30 Inovace předmětů „Úvod do religionistiky I. a II.“ (Jiří Gebelt)
9.30–11.00 Inovace předmětu „Challenges of Modernity…“ (Jaroslav Hrdlička)
přestávka
11.05–12.35 Inovace předmětu „Pedagogická psychologie“ (Pavlína Janošová)
oběd
13.05–14.35 Inovace předmětu „Liturgika CČSH“ (Pavel Kolář)
14.35–16.05 Inovace předmětu „Náboženství v postmoderní společnosti“ (Zuzana Kostićová)

Středa 9. 10. 2019
8.00–9.30 Praktické příklady využití modulů Moodle (Jana Vejvodová)
9.30–11.00 Inovace předmětu „Teologie Nového zákona“ (Jiří Lukeš)
přestávka
11.05–12.35 Inovace předmětu „Biblická exegeze ve starověku“ (Jiří Pavlík)
oběd
13.05–14.35 Inovace předmětů „Dějiny dogmatu I. a II.“ (Jiří Vogel)
14.35–16.05 Vyhodnocení workshopu a závěr
Kurz pro akademické pracovníky Husitské teologické fakulty.
Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz.png
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
ostatní
ostatní
HTF UK, Pacovská 350, Praha 4, místnost H401
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
32 (total number of hours)
12 vyuč.hodin samostudium a 20 vyuč.hodin workshop
8.10.2019
9.10.2019
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / day
Application
Husitská teologická fakulta
ostatní
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
jiri.pavlik@htf.cuni.cz
420 222 539
08.10.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html