Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Četba klasiků duchovní literatury * (5777)
Basic information
Četba klasiků duchovní literatury *
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
combined
Czech
Kurz nabízí obeznámení s vybranými základními prameny spirituální teologie. Zvyšuje kompetenci v oblasti jejich interpretace a současně posiluje schopnost konfrontovat individuální náboženské prožitky s tradičními zdroji teologického poznání. Prioritou je také umožnit dobrou kontextualizaci náboženského textu do prostředí religiózní zkušenosti, ve kterém vznikl, aby se četba a interpretace těchto děl neredukovala pouze na jejich socio-historické a literární aspekty.
Četba klasiků duchovní literatury
3h měsíčně, říjen 2019 - červen 2020


Termíny setkání:
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019
15.1.2020
12.2.2020

Začátek v 19:00h.


3h měsíčně, říjen 2019 - červen 2020


Termíny setkání:
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019
15.1.2020
12.2.2020

Začátek v 19:00h.


Podání přihlášky a složení poplatku

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
Klášter karmelitek, Jinonická 760/22, Praha - Košíře
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
01.10.2019
Short-time
30 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
31.10.2019
Further information
www.ktf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html