Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mimořádné studium (3925)
Basic information
Mimořádné studium
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Hussite Theological Faculty
ostatní [28-11]
full-time
Czech
Mimořádné studium na UK HTF je organizováno jako jednosemestrální studium vybraných předmětů akreditovaných studijních programů. Je určeno zejména pro rozšiřování vědomostí a další studium absolventů fakult humanitního zaměření, pro učitele, pracovníky církví a široké veřejnosti.
Mimořádné studium
Dle rozvrhu řádného studia.
Dle rozvrhu řádného studia.
Zaplacení daného poplatku.
Po úspěšném absolvování předmětu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování předmětu celoživotního vzdělávání.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Dle vybraných kurzů.
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
ostatní
ostatní
Husitská teologická fakulta v Praze
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
26 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
600 Kč / semestr
Mimořádné studium je zpoplatněno s výjimkou pedagogů a studentů UK. Poplatek za každý zapsaný předmět činí 600,- Kč.
Poplatek za studium se hradí složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 67. Studium je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.
Application
Studijní oddělení UK HTF, Pacovská 350, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4 - Krč
Mgr. Jitka Chaloupková
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
01.10.2019
Vždy začátek semestru.
Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.

Pokud se absolvent předmětů mimořádného studia rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-127.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html