Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Chráněná území ČR (Zoologie a botanika v exkurzní praxi) (5772)
Basic information
Chráněná území ČR (Zoologie a botanika v exkurzní praxi)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra biologie a environmentálních studií [41-KBES]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na získání základních dovedností při určování přírodnin v jejich přirozeném prostředí
Chráněná území ČR II. (Zoologie a botanika v exkurzní praxi)
Kurz v dílce 100 hodin bude vyučován převážně exkurzní formou,
během zimy budou kombinovány přednášky a exkurze.
Obsahem kurzu bude pozorování rostlin a živočichů v pražském okolí.
Kurz v dílce 100 hodin bude vyučován převážně exkurzní formou,
během zimy budou kombinovány přednášky a exkurze.
Obsahem kurzu bude pozorování rostlin a živočichů v pražském okolí.
20
Zájemci budou přijati bez předchozích podmínek.
Předpokládá se pro pohyb v přírodě potřebná kondice

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Katedra biologie a environmentálních studií
Katedra biologie a environmentálních studií
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
2
100 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Platba výhradně na účet 85236011/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte 6-717-19 ve tvaru 671719.
Application
garantovi kurzu
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
jan.andreska@pedf.cuni
221900174
30.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html