Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (3303)
Basic information
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
full-time
Czech
Formou soustředění prověřit výukou získané dovednosti v oblasti masérských technik a postupů a teoretické znalosti.Zdokonalit techniku na základě individuálních nedostatků. Seznámit frekventanty kurzu s dalšími masérskými technikami včetně pomůcek. Teoretické konzultace.
MŠMT
14 756/2009 - 30/1
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
ano
ano
24
Studenti a absolventi FTVS a biomedicinských oborů; Absolvování předmětů: anatomie, fyziologie, první pomoc, hygiena a regenerace, sportovní masáž

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§60 zákona č. 111/1998 Sb.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
16.09.2019
1
180 (total number of hours)
Monday - Tuesday
16.9.2019
17.9.2019
Fees and financing
1200 Kč / programme
webové stránky UK FTVS - Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství - sekce Aktuality
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice, Katedra ZTV a TVL
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
neuhauserova@ftvs.cuni.cz
220172082
12.09.2019
upřesnění - webové stránky UK FTVS
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html