Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých (4958)
Basic information
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague [11-00600]
full-time
Czech
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZDR14663/2016-6/ONP
Life-Long learning programme - Profession-oriented
8. 10. 2018 - 31. 11. 2020
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
8. 10. 2018 - 31. 11. 2020
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Medical diagnostic and treatment technology
Master
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
Guarantor and venue
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Kateřinská 30, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
08.10.2018
5
168 (total number of hours)
Fees and financing
19950 Kč / programme
osvobozeno
Application
www.ACVZ.cz
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
05.10.2018