Česká studia (5754)
Basic information
Česká studia
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Studies [21-UBS]
full-time
Czech
Program Česká studia je osvědčený a efektivní způsob přípravy pro zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka, a to jak z perspektivy pracovního uplatnění, tak z pohledu uchazečů o následné oborové studium v bakalářském či navazujícím magisterském programu na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole.
Česká studia
20 hodin týdně
20 hodin týdně
ukončené SŠ

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Institute of Czech Studies
Institute of Czech Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
240 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
35000 Kč / programme
3000 Kč
Application
czechstudies@ff.cuni.cz
International Office
Mgr. Simona Zenčenková
simona.drtinova@ff.cuni.cz
221619378
30.08.2019