Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K7 - Akademický AJ (ENK7)
Basic information
K7 - Akademický AJ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
K7 Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B2+/C1

Kurz je zaměřen především na konverzaci jak na odborná tak obecná témata a na zdokonalování psaného projevu a úrovně akademické angličtiny.

Kurz je primárně určen pro doktorandské a magisterské studenty.

K7 - Akademický AJ
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Irena Antonová
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
48 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
3000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Application
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Research Support Department
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html