Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K3 - Obecný AJ (CZVENK3)
Basic information
K3 - Obecný AJ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz K3 (vstupní úroveň A2)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni A2

Polovinu náplně kurzu tvoří upevňování gramatiky, druhou polovinu náplně tvoří rozšiřování zejména obecné slovní zásoby prostřednictvím čtení, poslechu a mluvení. Důraz je kladen na schopnost samostatného ústního projevu a účast v diskuzích. Objevuje se zde již i základní odborná slovní zásoba,zatím ještě bez významnějšího bez oborového zaměření. Studenti se v kurzu K3 naučí rozlišovat mimo jiné formální a neformální styl korespondence, práce s textem je zaměřena na aktuální témata přírodovědeckého zaměření. Kromě slovní zásoby pokrývající populárně odborná témata je výuka zaměřená i na situace z běžného života. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Co to znamená dosáhnout úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování do anglicky mluvících zemí. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“


Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.


LIFE Intermediate (2012), H. Stephenson, P. Dummett, J. Hughes; National Geographic and Heinle Cengage Learning

New Headway Academic Skills - level 1 (Richard Harrison; Oxford)

Academic vocabulary in use (2012), Michael McCarthy, Felicity O´Dell; Cambridge University Press

English File Intermediate (2007), Oxford University Press

Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press

autentické texty (popularizační články)

a další
K3 - Obecný AJ
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Irena Antonová
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 4500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 4500 Kč


osvobozeno
Application
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Research Support Department
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Úroveň mu bude přidělena až rozřazovacím testem.
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html