Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K2 - Obecný AJ (CZVENK2)
Basic information
K2 - Obecný AJ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz K2 (vstupní úroveň A0)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni A0

Studenti se v kurzu K2 zdokonalují v porozumění nejběžnější slovní zásobě, čtení krátkých textů, orientaci v jízdních řádech, jídelních lístcích atd. Dále pracují na zlepšení komunikace v každodenních situacích a psaní osobních zpráv a poznámek. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Co to znamená dosáhnout úrovně A2 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.“

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

New English File Pre-Intermediate (3rd edition, 2012), Oxford University Press
LIFE Pre-intermediate (2013), J. Hughes, H. Stephenson, P. Dummett; National Geographic and Heinle Cengage Learning
a další...
K2 - Obecný AJ
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Irena Antonová
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2800 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 4500 Kč

osvobozeno
Application
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/anglicky-jazyk
Research Support Department
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html