Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
English language (level K1 - K7) (CZVEN)
Basic information
English language (level K1 - K7)
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Přihlášení se do programu celoživotního vzdělávání - Anglický jazyk.
English language (level K1 - K7)
ne
ne
Student je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka!(Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel)
Přihlášením se do programu celoživotního vzdělávání - anglický jazyk vyjadřuje zájemce o účast souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Irena Antonová
Research Support Department
Institute for Language and Preparatory Studies
English language (level K1 - K7)
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
1 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / year
Student se na nákladech jednotlivých kurzů spolupodílí částkou stanovenou pro aktuální akademický rok. Cena kurzů se odvíjí od studentovy pokročilosti v jazyce a stupně studia od 1200 Kč - 6000 Kč.
osvobozeno
Application
IS Studium (SIS) UK
Research Support Department
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Do programu se student hlásí pomocí přihlášky v SIS (po přihlášení do systému). Hlásí se do zájmového kurzu CŽV s názvem “Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)”
Further information
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html