Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Finanční gramotnost (5716)
Basic information
Finanční gramotnost
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Seminář je koncipován jako úvod do tématu finanční gramotnost. Časová dotace je 24 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata tří navazujících seminářů/modulů jsou zaměřena na rozvoj finanční gramotnosti s důrazem na interdisciplinární přesahy.
MŠMT
Finanční gramotnost
24 (3x8) hodin, podrobný program:
1. Modul
0,5 hodiny – Úvod
1 hodina – Představení konceptu finanční gramotnosti
2 hodiny – Finanční matematiky z pohledu RVP a ŠVP
3 hodiny – Finanční produkty a jejich charakteristika
1 hodina – Finanční trhy
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze


2. Modul
0,5 hodiny – Představení tématu slovní úlohy a finanční gramotnost
3,5 hodiny – Slovní úlohy vhodné pro zařazení na 2. stupni ZŠ
3,5 hodiny – Slovní úlohy vhodné pro zařazení na SŠ
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze

3. Modul
0,5 hodiny – Úvod do tématu
2 hodiny – Úroky a úrokový počet, složené úročení
2 hodiny – Půjčky a dluhové produkty, nekalé praktiky
1,5 hodiny – Rozpočet plánování
1,5 hodiny – Teorie optimalizace – minimalizace ztráty a optimalizace zisku
0,5 hodiny – Závěrečná diskuse
24 (3x8) hodin, podrobný program:
1. Modul
0,5 hodiny – Úvod
1 hodina – Představení konceptu finanční gramotnosti
2 hodiny – Finanční matematiky z pohledu RVP a ŠVP
3 hodiny – Finanční produkty a jejich charakteristika
1 hodina – Finanční trhy
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze


2. Modul
0,5 hodiny – Představení tématu slovní úlohy a finanční gramotnost
3,5 hodiny – Slovní úlohy vhodné pro zařazení na 2. stupni ZŠ
3,5 hodiny – Slovní úlohy vhodné pro zařazení na SŠ
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze

3. Modul
0,5 hodiny – Úvod do tématu
2 hodiny – Úroky a úrokový počet, složené úročení
2 hodiny – Půjčky a dluhové produkty, nekalé praktiky
1,5 hodiny – Rozpočet plánování
1,5 hodiny – Teorie optimalizace – minimalizace ztráty a optimalizace zisku
0,5 hodiny – Závěrečná diskuse
35
Přihláška.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2019/2020
winter semester, November
Short-time
24 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2400 Kč / programme
Application
KMDM, PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html