Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňující didaktické studium anglického jazyka (5706)
Basic information
Doplňující didaktické studium anglického jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
combined
Czech
Kurz poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti z oblasti plánování hodiny, řízení vyučovací hodiny, učebních stylů žáků, opravy chyb, atd. Součástí výuky je i sledování hodin AJ a mikrovyučování. Účastníci vytváří své vlastní portfolio.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Didaktika anglického jazyka
Termíny konání kurzu:
2.,9.,16.,23. a 30.11. 2019
11.,18. a 25.1. 2020

Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

Termíny konání kurzu:
2.,9.,16.,23. a 30.11. 2019
11.,18. a 25.1. 2020

Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

Požadované vstupní vzdělání:
- magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
- znalost angličtiny minimálně na úrovni C1 podle SERRJ doložená odpovídajícím certifikátem či vysvědčení o absolvování všeobecné státní jazykové zkoušky (zkoušku mohou účastnící složit i v době konání kurzu nebo po jeho skončení ve zkouškovém centru UK.

Pozn.: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
opravňuje k výuce předmětu i na 2.st.ZŠ
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb
Guarantor and venue
PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
M. Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
60 (total number of hours)
Saturday
Fees and financing
16500 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 696519
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
25.10.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html