Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Inkluze v předškolním vzdělávání (5703)
Basic information
Inkluze v předškolním vzdělávání
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra preprimární a primární pedagogiky [41-KPPP]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je rozvinout znalosti a dovednosti účastníků v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání v praxi MŠ. Účastníci mají získat aktuální informace o podmínkách, metodách a možnostech multidimenzionálního rozvoje inkluzivního prostředí a inkluzivních procesů v MŠ. Účastníci by měli rozvinout své dovednosti v oblasti práce se třídou, s dětmi se SVP, rodiči i dalšími aktéry edukačních procesů v předškolním vzdělávání.
Inkluze v předškolním vzdělávání
Obsahové členění témat:
1. setkání: aktuální legislativní rámec pro společné vzdělávání; teoretická východiska inkluzivního vzdělávání; asistent pedagoga v MŠ; metody komplexního rozvoje inkluzivního prostředí v MŠ;
uplatnění inkluzivního přístupu ve vzdělávacím procesu: diferenciace a individualizace zohledňující děti s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, příklady činností a dobré praxe.
2. setkání: dokumentace rozvoje dítěte a inovativní metody formativního hodnocení; zpracování plánu pedagogické podpory. Možnosti intervenčních programů pro děti s různými typy SVP. Plán a struktura dne v inkluzivní MŠ.

Obsahové členění témat:
1. setkání: aktuální legislativní rámec pro společné vzdělávání; teoretická východiska inkluzivního vzdělávání; asistent pedagoga v MŠ; metody komplexního rozvoje inkluzivního prostředí v MŠ;
uplatnění inkluzivního přístupu ve vzdělávacím procesu: diferenciace a individualizace zohledňující děti s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, příklady činností a dobré praxe.
2. setkání: dokumentace rozvoje dítěte a inovativní metody formativního hodnocení; zpracování plánu pedagogické podpory. Možnosti intervenčních programů pro děti s různými typy SVP. Plán a struktura dne v inkluzivní MŠ.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd při ZŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
12 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1950 Kč / programme
osvobozeno
Application
Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
barbora.loudova@pedf.cuni.cz
221900110
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html