Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I (5702)
Basic information
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra germanistiky [41-KG]
full-time
Czech
Zprostředkování možnosti rozšířit učitelům německého jazyka povědomí o způsobech zefektivnění výuky díky kreativním a vizuálně velmi lákavým, účelným a propracovaným funkčním postupům, metodám a konkrétním materiálům pro výuku NJ.
Předat učitelům praktické náměty, jakož i konkrétní materiály pro zpestření vyučovacího procesu a zejména pro zvýšení motivace žáků a jejich aktivního zapojení do procesu vzdělávání.
Hlavními zásadami vzdělávacího programu je pochopit důraz na obrazovou složku výuky cizích jazyků, pochopit podstatu výrazné grafické podoby materiálů, vnímat zobrazení vzájemných souvislostí, pochopit zásady vizualizace učebního obsahu, naučit se uplatnit cílené propojení obrazu a obsahu, díky čemuž je možné názorně zobrazit souvislosti výukové látky.
Úkolem učitelů je tedy seznámit se v rámci seminářů se způsobem takto pojatého přístupu k výuce a získat dovednost naučené přístupy aplikovat ve vlastních hodinách.
Základním cílem semináře je zdokonalení znalostí a dovedností v NJ na ZŠ, SŠ, VOŠ, oživení výuky prostřednictvím kreativních, neotřelých vyučovacích metod rovněž s ohledem na současné trendy ve výuce cizích jazyků sloužících především ke zvýšení motivace žáků a jejich prostřednictvím k jejich aktivizaci, většímu zájmu o problematiku a díky tomu především k prohloubení jejich znalostí a probuzení snahy se dále v dané problematice rozvíjet a zdokonalovat.
MŠMT
MSMT-11914/2017-1
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I
2 hod. - přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování
- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí
- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce
4 hod. - ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu
- aplikace materiálů ve výuce
- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků
- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje
2 hod. - další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představovaný princip aktivizační metody
- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu
- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů
- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře
2 hod. - přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování
- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí
- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce
4 hod. - ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu
- aplikace materiálů ve výuce
- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků
- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje
2 hod. - další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představovaný princip aktivizační metody
- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu
- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů
- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře
Cílovou skupinu tvoří učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, VOŠ

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Spálená 10, Praha 1
Katedra germanistiky
Monika Mikešová
monika.mikesova@pedf.cuni.cz
221900355
07.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html