Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 2019/2020 (4179)
Basic information
Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 2019/2020
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s úpravní úpravou na ochranu osobních údajů jak v její obecné rovině (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), tak z hlediska jimi vykonávaných činností a jimi zpracovávané agendy ( např. zveřejňování záznamů z jednání obecního zastupitelstva obce, poskytování informací o platech, pořizování záznamů z kamerových systémů atp.). Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak evropských orgánů činných v této oblasti, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.
Organizace studia: Kurz je dvoudenní v rozsahu 14 hodin.

Termíny konání: 24. a 31. října 2019
Ochrana osobních údajů
Obsahová náplň:
1. Úvod do problematiky
2. Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů a působnost pramenů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně postavení v právním řádu České republiky
3. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů (osobní údaj, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, porušení zabezpečení atp.)
4. Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe (právní titul pro zpracování, informační povinnost, povinnost zabezpečení, účelové omezení, zásada odpovědnosti atp.).
5. Vztah správce a zpracovatele osobních údajů, včetně řetězení zpracovatelů a využití třetích osob (smlouva o zpracování osobních údajů, smlouva o zabezpečení osobních údajů)
6. Metodika předběžného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
7. Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
8. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi územně správních celků – praktické příklady a případové studie
Forma výuky:
Přednášky a vypracování příkladů
Obsahová náplň:
1. Úvod do problematiky
2. Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů a působnost pramenů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně postavení v právním řádu České republiky
3. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů (osobní údaj, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, porušení zabezpečení atp.)
4. Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe (právní titul pro zpracování, informační povinnost, povinnost zabezpečení, účelové omezení, zásada odpovědnosti atp.).
5. Vztah správce a zpracovatele osobních údajů, včetně řetězení zpracovatelů a využití třetích osob (smlouva o zpracování osobních údajů, smlouva o zabezpečení osobních údajů)
6. Metodika předběžného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
7. Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
8. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi územně správních celků – praktické příklady a případové studie
Forma výuky:
Přednášky a vypracování příkladů
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Department of Labor Law and Social Security Law
Department of Labor Law and Social Security Law
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
14 (total number of hours)
24.11.2019
Schedule details
Fees and financing
4800 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
17.10.2019
Further information
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4179
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html