Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe (3913)
Basic information
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl kurzu:
Kurz je určen legislativcům ve státní správě.
Doporučená literatura: Král Richard, Směrnice EU z pohledu jejich transpozice
a vnitrostátních účinků. C.H.Beck,2014
Organizace studia:
jedná se o jednodenní 6 hodinový kurz. Termín konání: 3.dubna 2020.
Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe
Obsahová náplň:
1) Základní charakteristika směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU
2) Základní struktura směrnic EU na příkladu směrnic 93/13 a 2005/29
3) Metody transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
4) Goldplating – neminimalistická transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
5) Unijní kritéria náležité transpozice směrnic EU
6) Vnitrostátní účinky směrnice EU
7) Těžiště výkladu směrnic pro účely jejich transpozice
8) Institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR

Obsahová náplň:
1) Základní charakteristika směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU
2) Základní struktura směrnic EU na příkladu směrnic 93/13 a 2005/29
3) Metody transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
4) Goldplating – neminimalistická transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe
5) Unijní kritéria náležité transpozice směrnic EU
6) Vnitrostátní účinky směrnice EU
7) Těžiště výkladu směrnic pro účely jejich transpozice
8) Institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR

žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Department of European Law
Department of European Law
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2019/2020
summer semester
Short-time
6 (total number of hours)
3.4.2020
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.03.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html