Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zajímavá místa v Rusku (5690)
Basic information
Zajímavá místa v Rusku
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj nejen jazykových kompetencí účastníků, neboť vzdělávací program bude probíhat v ruském jazyce, ale zejména rozvoj sociokulturní a interkulturní kompetence (vč. interkulturní komunikační kompetence). Účastníci obdrží materiál se zeměvědným zaměřením, který jim pomůže rozšířit představy o geografii Ruska (zejména budou zahrnuty oblasti toponymie a frazeologie).
MŠMT
Zajímavá místa v Rusku
Charakteristika sídel v Rusku, jejich formální náležitosti a rozdíly (gorod, selo, derevnja), srovnání pojetí sídel s českými reáliemi. - 1 hod
Geografické zajímavosti – nejmenší město a největší vesnice - 1 hod
Hlubinka Ruska – jak lze chápat tento pojem, aneb Vy jste z Urjupinska? - 2 hod
Přírodní památky Ruska - 2 hod
Neobyčejné památky Ruska - 2 hod
Charakteristika sídel v Rusku, jejich formální náležitosti a rozdíly (gorod, selo, derevnja), srovnání pojetí sídel s českými reáliemi. - 1 hod
Geografické zajímavosti – nejmenší město a největší vesnice - 1 hod
Hlubinka Ruska – jak lze chápat tento pojem, aneb Vy jste z Urjupinska? - 2 hod
Přírodní památky Ruska - 2 hod
Neobyčejné památky Ruska - 2 hod
20
Splnění kvalifikačních předpokladů

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
10.06.2020
Short-time
8 (total number of hours)
10.06.2020
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
VS platby převodem: 625320
osvobozeno
Application
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
22.05.2020
23.3.2020-22.5.2020
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Bc. Ivana Merellová (czv-tym@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html