Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole (5689)
Basic information
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky vzdělávací akce s možnostmi naplnění potřeb žáků 2. stupně základní školy v rámci výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Pozornost bude věnována specifikům žáků na této úrovni vzdělávání, budou představeny učební soubory pro výuku ruštiny na základní škole a zdůrazněny jejich hlavní rysy. Účastníci si vyzkoušejí možné způsoby rozvoje jazykových prostředků i řečových dovedností žáků základních škol v rozmezí 7. – 9. ročníku, přičemž práce bude koncipována tak, že jako hlavní zdroj materiálu a informací bude použit učební soubor.
MŠMT
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole
Specifika výuky ruštiny na základní škole, RVP a očekávaná úroveň - 1 hod
Učební soubory pro výuku ruštiny na základní škole - 1 hod
Potřeby žáků základních škol v rámci předmětu Další cizí jazyk – ruský jazyk - 2 hod
Rozvoj jazykových prostředků žáků na ZŠ na úrovních A1 – A2 - 2 hod
Rozvoj řečových dovedností žáků na ZŠ na úrovních A1 – A2 - 2 hod
Specifika výuky ruštiny na základní škole, RVP a očekávaná úroveň - 1 hod
Učební soubory pro výuku ruštiny na základní škole - 1 hod
Potřeby žáků základních škol v rámci předmětu Další cizí jazyk – ruský jazyk - 2 hod
Rozvoj jazykových prostředků žáků na ZŠ na úrovních A1 – A2 - 2 hod
Rozvoj řečových dovedností žáků na ZŠ na úrovních A1 – A2 - 2 hod
20
Splnění kvalifikačních předpokladů

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
06.03.2020
Short-time
8 (total number of hours)
06.03.2020
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
VS platby převodem: 625220
osvobozeno
Application
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
23.02.2020
13.10.2019-23.02.2020
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Mgr. Ilona Dvořáková (ilona.dvorakova@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html