Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 (5688)
Basic information
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of Communication Studies and Journalism [23-IKSZ]
full-time
Czech
Ambicí Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.

Během čtyř výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Letní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze v České televizi jim umožní pochopit fungování veřejnoprávního média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.

Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.

Letní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
Datum: 26. – 30. srpna 2019

Syllabus:

1. Návštěva Českého rozhlasu (exkurze)
2. Tvůrčí dílny PhDr. Mgr. Karola Lovaše, Ph.D. zaměřené na přípravu rozhlasového
interview – host Taťána Míková (přednáška/workshop)
3. Tvůrčí dílny prof. MgA. Davida Jana Novotného, Ph.D. zaměřené na literárně
dramatickou tvorbu a práci s hlasem (přednáška/workshop)
4. Seminář PhDr. Jana Jirků "Kvalita profesionální žurnalistické produkce pod tlakem na rychlost" (přednáška/workshop)
5. Seminář Mgr. Veroniky Mackové "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na roli novináře, techniku reportérské práce (přednáška/práce v terénu/workshop)
6. Seminář Mgr. Františka Gély "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na práci kameramana, střih zpracovaného materiálu, vizuální stránku (přednáška/práce v terénu/workshop)
7. Seminář a lekce tvůrčího psaní pod vedením doc. PhDr. Barbory Osvaldové
(přednáška/workshop)
8. Beseda s pozvaným hostem z praxe – PhDr. Václav Moravec, Ph.D.,
Ph.D. (diskuse/beseda)
9. Slavnostní zakončení Letní školy žurnalistiky

Požadavky pro úspěšné absolvování Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Datum: 26. – 30. srpna 2019

Syllabus:

1. Návštěva Českého rozhlasu (exkurze)
2. Tvůrčí dílny PhDr. Mgr. Karola Lovaše, Ph.D. zaměřené na přípravu rozhlasového
interview – host Taťána Míková (přednáška/workshop)
3. Tvůrčí dílny prof. MgA. Davida Jana Novotného, Ph.D. zaměřené na literárně
dramatickou tvorbu a práci s hlasem (přednáška/workshop)
4. Seminář PhDr. Jana Jirků "Kvalita profesionální žurnalistické produkce pod tlakem na rychlost" (přednáška/workshop)
5. Seminář Mgr. Veroniky Mackové "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na roli novináře, techniku reportérské práce (přednáška/práce v terénu/workshop)
6. Seminář Mgr. Františka Gély "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na práci kameramana, střih zpracovaného materiálu, vizuální stránku (přednáška/práce v terénu/workshop)
7. Seminář a lekce tvůrčího psaní pod vedením doc. PhDr. Barbory Osvaldové
(přednáška/workshop)
8. Beseda s pozvaným hostem z praxe – PhDr. Václav Moravec, Ph.D.,
Ph.D. (diskuse/beseda)
9. Slavnostní zakončení Letní školy žurnalistiky

Požadavky pro úspěšné absolvování Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Podmínky:
Letní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 500 CZK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
Dates and duration
2018/2019
summer semester, August
26.08.2019
Short-time
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Kateřina Turková
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777029690
30.06.2019
ve výjimečných případech do 30. 7. 2019
Further information
http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html