Preparation for studies at the Department of Adult Education and Personnel Management (5673)
Basic information
Preparation for studies at the Department of Adult Education and Personnel Management
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Adult Education and Personnel Management [21-KANPR]
full-time
Czech
Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová - odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.
Preparation for studies at the Department of Adult Education and Personnel Management
ne
ne
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Department of Adult Education and Personnel Management
Department of Adult Education and Personnel Management
Preparation for studies at the Department of Adult Education and Personnel Management
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
40 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
4598 Kč / programme
základní
Application
martin.kopecky@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
martin.kopecky@ff.cuni.cz
221619605
23.01.2020