Secondary School Teacher (5671)
Basic information
Secondary School Teacher
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
I. rok studia
1. semestr – Úvod do pedagogiky (20 hod.)
Úvod do psychologie pro učitele (20 hod.)
2. semestr – Pedagogika pro učitele I. (20 hod.)
Psychologie pro učitele I. (20 hod.)
II. rok studia
3. semestr – Pedagogika pro učitele II. (20 hod.)
Psychologie pro učitele II. (20 hod.)
4. semestr – Didaktika společensko-vědních předmětů, Didaktika ekonomických věd, nebo Didaktika práva (30 hod.)
Oborová praxe (40)
Práce učitele se školní třídou (30 hod.)
Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe (20 hod.)
Individuální konzultace, zpracování závěrečné práce, závěrečné zkoušky
učitelské způsobilosti (10 hod.)
MŠMT
33973/2016-1
Secondary School Teacher
ano
ano
25
vysokoškolské oborové magisterské studium, zájem o kvalifikovanou práci učitele na SŠ,SOŠ,SIŠ apod.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Secondary School Teacher
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Department of Psychology
Department of Psychology
Secondary School Teacher
Dates and duration
2019/2020
winter semester
01.10.2019
4
250 (total number of hours)
Fees and financing
15300 Kč / programme
osvobozeno
Application
http://psychologie.ff.cuni.cz/kurzy/odborne
Department of Psychology
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
ilona.gillernova@ff.cuni.cz
221619669
10.09.2019