Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Secondary School Teacher (5670)
Basic information
Secondary School Teacher
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Content topics:
1/ Pedagogy for Teachers
2/ Psychology for Teachers
3/ Methodology of Teaching
4/ Teaching Practice
5/ General educational programs
6/ Casuistic Seminar
MŠMT
33973/2016-1
Secondary School Teacher
ano
ano
ukončené vysokoškolské oborové studium (na filozofických či pedagogických fakultách na oborech, které mají didaktiku)

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
Master
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Secondary School Teacher
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Department of Education
Department of Psychology
Department of Education
Department of Psychology
Secondary School Teacher
Dates and duration
2019/2020
winter semester
04.10.2019
4
250 (total number of hours)
Fees and financing
15000 Kč / programme
osvobozeno
Application
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/
Department of Psychology
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
ilona.gillernova@ff.cuni.cz
221619669
10.09.2019
Further information
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html