Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Psychologist in health care (5664)
Basic information
Psychologist in health care
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Učební plán

První pomoc a zajišťování zdravotní péče
v mimořádných a krizových situacích
20 hodin
Zdravotnická legislativa 8 hodin
Organizace a řízení zdravotní péče 8 hodin
Zdravotnická dokumentace 8 hodin
Etika ve zdravotnictví 10 hodin
Podpora a ochrana veřejného zdraví 8 hodin
Základy farmakologie 8 hodin
Zdravotnická praxe I 40 hodin
Zdravotnická praxe II 40 hodin
Zdravotnická praxe III 40 hodin
Zdravotnická praxe IV 40 hodin
Zdravotnická praxe V 40 hodin
Závěrečné kolokvium 16 hodin
MŠMT
33973/2016-1
Psychologist in health care
ne
ne
Vzdělání požadované pro zařazení do programu, další požadavky: magisterský studijní program jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (po III. ročníku studia), nebo po úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Psychology
Master
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Psychologist in health care
Guarantor and venue
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Department of Psychology
Department of Psychology
Psychologist in health care
Dates and duration
2019/2020
winter semester
20.09.2019
2
270 (total number of hours)
Fees and financing
8600 Kč / programme
Application
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/
Department of Psychology
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221 619 667
30.07.2019
Further information
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html