Labor Law for Personnel Specialists (5661)
Basic information
Labor Law for Personnel Specialists
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Adult Education and Personnel Management [21-KANPR]
distance
Czech
Kurz Pracovní právo pro personalisty je zaměřen na pracovní právo jako jednu z významných oblastí efektivního personálního řízení. Účastníci kurzu budou seznámeni především se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ale také s dalšími souvisejícími předpisy, např. zákonem o zaměstnanosti, zákonem o inspekci práce, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o kolektivním vyjednávání ad. Při práci s těmito právními předpisy bude rovněž využívána česká a evropská judikatura, která účastníkům kurzu umožní dané problematice lépe porozumět a následně ji využívat v praxi. Kurz bude rovněž zaměřen na řešení praktických příkladů z praxe účastníků.
V kurzu Pracovní právo pro personalisty 2017 bude reflektována koncepční novela zákoníku práce, která je v současné době projednávána Parlamentem. Novela by měla změnit základní oblasti pracovněprávních vztahů, zejména oblast dovolené, pracovní doby, práce z domova, nově upravit pojem vrcholového řídícího zaměstnance atd. Účinnost novely je aktuálně stanovena k 1. 7. 2017.
Labor Law for Personnel Specialists
ne
ne
30
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Department of Adult Education and Personnel Management
Department of Adult Education and Personnel Management
Labor Law for Personnel Specialists
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
40 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
26620 Kč / programme
základní
Application
Katedra andragogiky a personálního řízení , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
Department of Adult Education and Personnel Management
Bc. Veronika Kazimourová
veronika.kazimourova@ff.cuni.cz
221619607
17.01.2020
nekonají se