Jógová filosofie a etika (5660)
Basic information
Jógová filosofie a etika
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Philosophy and Religious Studies [21-UFAR]
full-time
Czech
75 přednášek po 90 minutách = 150 hodin

Roční zájmový kurz, určený pro posluchače kurzu pro učitele jógy 1.třídy České akademie jógy. Cílem je prohloubení znalostí jógové filosofie, především džňánajógy - jógy poznání, studium jejích přesahů do oblasti etiky a ukotvení této filosofie do praxe.
Jógová filosofie a etika
ne
ne
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou + kurz pro učitele jógy 2. třídy

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Institute of Philosophy and Religious Studies
Institute of Philosophy and Religious Studies
FF UK Praha, studio Bháva, Hládkov 6, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
150 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
15730 Kč / programme
základní
Application
eva.mokrejsova@ff.cuni.cz, ceska.akademie.jogy@seznam.cz
Institute of Philosophy and Religious Studies
Mgr. Eva Mokrejšová
eva.mokrejsova@ff.cuni.cz
221619306
30.06.2019