Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia (4097)
Basic information
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
distance
Czech
Na kurzu budete seznámeni se základy studia na vysoké škole, se studijním plánem a budou Vám zodpovězeny otázky ke studiu a k zápisu předmětů. Kromě svých nových spolužáků zde dále poznáte také studenty ze starších ročníků, kteří Vám předají své zkušenosti s dosavadním studiem.
Seznamovací kurz pro programy Teritoriální studia a Česko německá studia
Kurz se koná na začátku září.
Kurz se koná na začátku září.
Zaplacení kurzovného.
Kurz je určen pro přijaté uchazeči na bakalářské programy Teritoriální studia a Česko německá studia.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Guarantor and venue
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
Short-time
24 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
520 Kč / programme
osvobozeno
Application
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
tomas.nigrin@fsv.cuni.cz
251080296
23.08.2019