Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B" (180)
Basic information
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
full-time
Czech
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Výuka je rozdělena na obecnou a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin vědeckého základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajišťováno příslušnýmí sportovními svazy
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
ano
ano
100
Dle požadavků sportovních svazů.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
20.09.2019
1
150 (total number of hours)
20.- 22.9.2019 a 27.- 29.9.2019
Friday - Sunday
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
27.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
Fees and financing
3800 Kč / programme
Součástí kurzu je dále část 2 – výuka specializace v rozsahu minimálně 40 hodin,
Část 3 - praxe v rozsahu minimálně 60 hodin a závěrečná trenérská práce v rozsahu minimálně 15 stran.
Cena této části kurzu dle svazových pokynů.!!! Platba obecné části POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE KARTOU!!

Na vyžádání fakturou.
osvobozeno
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Tereza Martinovičová
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
05.09.2019
Further information
www.ftvs.cuni.cz