Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část (5648)
Basic information
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
full-time
Czech
Výuka obecného základu (vědecká část) pro profesní kvalifikaci Instruktor v rozsahu 50 hodin.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Profesní kvalifikace Instruktor - obecná část
ano
ano
20
ukončení SŠ vzdělání s maturitou

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Profesní kvalifikace Instruktor
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Dates and duration
2018/2019
winter semester, September
1
50 (total number of hours)
2 víkendové konzultace
Friday - Sunday
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
27.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
Fees and financing
3800 Kč / programme
!! Platba obecné části POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE KARTOU!!

Na vyžádání fakturou.
osvobozeno
Application
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Tereza Martinovičová
martinovicova@ftvs.cuni.cz
220 17 2191
30.08.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html