Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS (1209)
Basic information
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Bachelor's Study Department [24-SBS]
full-time
Czech
V rámci programu je možno si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat maximálně 18 předmětů z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/ a předměty CET /předměty s kódy YBAC/), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS
ne
ne
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nestanovuje se
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
52 (total number of hours)
1 semestr=13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Schedule details
Fees and financing
15000 Kč / semestr
Smlouvy se budou podepisovat v úterý 17.9.2019 ve 12 hodin, místnost 5022. Splatnost poplatku je 31.10.2019.
osvobozeno
Application
UK FHS, U Kříže 8, Praha 5 158 00
Bachelor's Study Department
Bc. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
15.09.2019
Further information
http://fhs.cuni.cz/FHS-720.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html