Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Sportovní příprava dětí (156)
Basic information
Sportovní příprava dětí
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Pedagogika, psychologie a didaktika [51-400200]
trenér
trénink
učitel
full-time
Czech
Cílem kurzu je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějšídh letech.
Jedná se především o stanoveni rozdílných přístupů , forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam.
Tematické okruhy:

1. Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období
2. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost
3. Obecné zásady sportovní přípravy dětí
4. Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy
5. Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy
6. Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí
7. Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.
8. Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru
Sportovní příprava dětí
ano
pátek 12,00- 18,45 hod
sobota 8,00 - 13,00 hod
ano
pátek 12,00- 18,45 hod
sobota 8,00 - 13,00 hod
20
přihláška, platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Pedagogika, psychologie a didaktika
Centrum CŽV a služeb
Pedagogika, psychologie a didaktika
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2019/2020
summer semester, January
17.01.2020
1
14 (total number of hours)
14 hodin
Friday - Saturday
17.1.2020
18.1.2020
Schedule details
Fees and financing
1700 Kč / programme
Platba převodem !!!! NE PLATEBNÍ KARTOU !!!!!!!
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
05.01.2020
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html