Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej (3414)
Basic information
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
full-time
Czech
Školení organizované ve spolupráci s ČSLH.
Výuka je rozdělena na obecnou část a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin obecného základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajištěno Český hokej
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu ( FTVS )
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Coach
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2020
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2020
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2020
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2020
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2020
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2020
Dle požadavku a podmínek Českého hokeje přes Coach manager
Dle podmínek Českého hokeje

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Dates and duration
2019/2020
summer semester, April
10.06.2020
1
150 (total number of hours)
5 dní, dále dle dispozic Českého hokeje
Wednesday - Sunday
10.6.2020
11.6.2020
12.6.2020
13.6.2020
14.6.2020
Fees and financing
9500 Kč / programme
Specializovaná část je hrazena dle požadavků sportovních svazů.
Platba pouze převodem, !!!! NE PLATEBNÍ KARTOU !!!!!.

Faktury nevystavujeme, po zaplacení žádejte daňový doklad : Lucie Kubicová, kubicova@czehockey.cz
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
20 17 2250
06.04.2020
Přihlášku přijímáme prostřednictvím Českého hokeje, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.

Všechny přihlášky zasílejte přes Coach Manager ČSLH
nebo

PhDr. Zdeněk Vojta,
Český svaz ledního hokeje, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15 190 93 Praha 9 – Vysočany nebo na e-mail: vojta@czehockey.cz, kde budou centrálně evidovány.
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html