Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele (4844)
Basic information
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Obsahem kurzu je podrobný výklad úpravy zákona o ochraně spotřebitele, který velmi detailně reguluje obchodní praktiky vůči spotřebitelům a především zakazuje klamavé, agresivní a jiné klamavé praktiky. Konkrétní pravidla a jejich dopady na posuzování marketingových aktivit podnikatelů budou vykládány na příkladech interpretace zákonné úpravy v judikatuře Nejvyššího správního soudu a též v judikatuře Soudního dvora EU, jehož závěry též mají závazný dopad na aplikaci českého zákona o ochraně spotřebitele.
Doplňujeme, že obsahem kurzu není rozbor obecných otázek správního trestání (samotného správního rozhodování a podmínek jeho soudního přezkumu či působnost jednotlivých úřadů).
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
Základní osnova kurzu:
• Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu – důvody jejího přijetí, její účel, působnost a implementace do českého právního řádu
• Velká generální klauzule nekalých obchodních praktik – znaky a případy
• Malá generální klauzule klamavých obchodních praktik – znaky, klamavé jednání a opomenutí, příklady
• Malá generální klauzule agresivních obchodních praktik – znaky a příklady
• Černá listina klamavých a agresivních obchodních praktik – zvláštní povaha a příklady
• Test průměrného spotřebitele (obsah a aplikace, nutné či naopak vyloučené užití tohoto testu, zvláštní ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů)
• Postih zakázaných praktik (obecně)
• Navrhované změny v evropské úpravě
• Aktuální problémy ochrany spotřebitele (praktiky v oblasti internetu, dvojí kvalita potravin na evropském trhu atd.)

Komu je kurz určen:
pracovníkům v oblasti marketingu a dalším osobám rozhodujícím o reklamních strategiích podnikatelů a dále pracovníkům ČOI a dalších orgánů veřejné správy posuzujících obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Termín konání kurzu: bude stanoven
Základní osnova kurzu:
• Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu – důvody jejího přijetí, její účel, působnost a implementace do českého právního řádu
• Velká generální klauzule nekalých obchodních praktik – znaky a případy
• Malá generální klauzule klamavých obchodních praktik – znaky, klamavé jednání a opomenutí, příklady
• Malá generální klauzule agresivních obchodních praktik – znaky a příklady
• Černá listina klamavých a agresivních obchodních praktik – zvláštní povaha a příklady
• Test průměrného spotřebitele (obsah a aplikace, nutné či naopak vyloučené užití tohoto testu, zvláštní ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů)
• Postih zakázaných praktik (obecně)
• Navrhované změny v evropské úpravě
• Aktuální problémy ochrany spotřebitele (praktiky v oblasti internetu, dvojí kvalita potravin na evropském trhu atd.)

Komu je kurz určen:
pracovníkům v oblasti marketingu a dalším osobám rozhodujícím o reklamních strategiích podnikatelů a dále pracovníkům ČOI a dalších orgánů veřejné správy posuzujících obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Termín konání kurzu: bude stanoven
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Department of Business Law
Department of Business Law
Dates and duration
2019/2020
summer semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
30.06.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html