Náhrada škody v podnikání (5630)
Basic information
Náhrada škody v podnikání
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
charakteristika programu (cíl kurzu) :
V rámci kurzu bude vyložena zejm. následující problematika:
- pojem škody, rozsah a způsob její náhrady, vzdání se práva na náhradu škody
- příčinná souvislost, spoluzpůsobení škody poškozeným
- úmyslné porušení dobrých mravů / kontraktní / deliktní odpovědnost
- náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku subdodavatelem / při své činnosti
- škoda způsobená nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo), vadou výrobku (product liability), provozní činností / provozem zvláště nebezpečným, informací či radou, na věci převzaté / vnesené a další případy zvláštní odpovědnosti za škodu
- promlčení práva na náhradu

cílová skupina: advokáti, podnikoví právníci

Náhrada škody v podnikání
forma výuky a zakončení : výklad formou přednášky, účastníkům bude poskytnut studijní podklad rekapitulující základní přednášená fakta a judikaturu (jeho rozsah bude čítat cca 100 stran textu)
9 – 16,15,

termín konání : 23. března 2020
forma výuky a zakončení : výklad formou přednášky, účastníkům bude poskytnut studijní podklad rekapitulující základní přednášená fakta a judikaturu (jeho rozsah bude čítat cca 100 stran textu)
9 – 16,15,

termín konání : 23. března 2020
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Department of Business Law
Department of Business Law
Dates and duration
2019/2020
summer semester, March
Short-time
8 (total number of hours)
23.3.2020
Schedule details
Fees and financing
2400 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
16.03.2020