Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty (4842)
Basic information
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cílem kurzu je seznámit posluchače s tradičními způsoby dispozice s majetkem za života a pro případ smrti tj. darování a darování pro případ smrti, dědické právo včetně řízení o pozůstalosti, daňové aspekty.

cílová skupina: kurz je určen široké veřejnosti
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
Jedná se o jednodenní kurz s celkovou časovou dotací 8 vyučovacích hodin (darování, darování pro případ smrti,dědické právo, řízení o pozůstalosti, daňové aspekty).
forma výuky a zakončení : přednáška
termín konání : 20.2.2020

Rozvrh přednášek:
1. 9:30 – 11:00 Darování, darování pro případ smrti Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
2. 11:15 - 12:45 Dědické právo Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
3. 13:00 – 14:30 Pozůstalostní řízení JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář
4. 14:45 – 16:15 Daňové aspekty JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Jedná se o jednodenní kurz s celkovou časovou dotací 8 vyučovacích hodin (darování, darování pro případ smrti,dědické právo, řízení o pozůstalosti, daňové aspekty).
forma výuky a zakončení : přednáška
termín konání : 20.2.2020

Rozvrh přednášek:
1. 9:30 – 11:00 Darování, darování pro případ smrti Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
2. 11:15 - 12:45 Dědické právo Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
3. 13:00 – 14:30 Pozůstalostní řízení JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář
4. 14:45 – 16:15 Daňové aspekty JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Department of Civil Law
Department of Civil Law
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
Short-time
8 (total number of hours)
20.2.2020
Schedule details
Fees and financing
2400 Kč / programme
osvobozeno
Application
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
13.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html