Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Teritoriální studia NMgr. prez. (5624)
Basic information
Teritoriální studia NMgr. prez.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia navazujícího magisterského programu Teritoriální studia v prezenční formě.
Teritoriální studia NMgr. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2019/2020, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2019/2020, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html