Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Politologie NMgr. prez. (5623)
Basic information
Politologie NMgr. prez.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Political Science [23-KP]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia navazujícího magisterského programu Politologie.
Politologie NMgr. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Politologie pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Department of Political Science
Department of Political Science
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Politologie pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html