Mediální studia NMgr. dist. (5621)
Basic information
Mediální studia NMgr. dist.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Media Studies [23-KMS]
distance
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia navazujícího magisterského programu Mediální studia v distanční formě.
Mediální studia NMgr. dist.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Department of Media Studies
Department of Media Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty