Sociologie a sociální politika Bc. prez. (5619)
Basic information
Sociologie a sociální politika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Sociology [23-KS]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského programu Sociologie a sociální politika.
Sociologie a sociální politika Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Department of Sociology
Department of Sociology
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty