Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez. (5615)
Basic information
Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského programu Politologie a mezinárodní vztahy.
Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.
Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. Michel Perottino, Ph.D.
neurčeno
neurčeno
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html