Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez. (5611)
Basic information
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Media Studies [23-KMS]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského studijního programu Komunikační studia, specializace Mediální studia.
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.


Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Department of Media Studies
Department of Media Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html