Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. komb. (2515)
Basic information
Veřejná a sociální politika NMgr. komb.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Public and Social Policy [23-KVSP]
combined
Czech
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem.
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
-
-
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Department of Public and Social Policy
Department of Public and Social Policy
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html