Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mediální studia NMgr. prez. (763)
Basic information
Mediální studia NMgr. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Department of Media Studies [23-KMS]
full-time
Czech
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Mediální studia NMgr. - prezenční
-
-
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.
Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Department of Media Studies
Department of Media Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html