Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Ekonomie a finance Bc. prez. (2094)
Basic information
Ekonomie a finance Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of Economic Studies [23-IES]
full-time
Czech
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Ekonomie a finance
-
-
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímání podle kapacitním možností fakulty.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Institute of Economic Studies
Institute of Economic Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
192 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímání podle kapacitním možností fakulty.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html