Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Základy teologických nauk * (5597)
Basic information
Základy teologických nauk *
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Dean's Office KTF [26-KTF]
distance
Czech
Program je realizován ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a je určen pro osoby ve výkonu trestu ve Vazební věznici Praha – Ruzyně.
Program je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli pokračovat studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu Teologické nauky na KTF UK, a to v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, tedy tak, že kredity získané v rámci CŽV mohou představovat 60% z celkového počtu 240 kreditů akreditovaného bakalářského studijního programu Teologické nauky.
Základy teologických nauk
Předmět, počet hodin, atestace
1. ročník
Úvod do teologie 3, Zápočet
Církevní dějiny světové 1 (starověk) 3, Zkouška
Úvod do Písma svatého 3, Zkouška
Starý zákon 5, Zkouška
Fundamentální teologie 4, Zkouška

2. ročník
Církevní dějiny světové 2 (středověk) 3, Zkouška
Nový zákon 4, Zkouška
Fundamentální morálka 3, Zkouška
Trinitární teologie 4, Zkouška
Christologie a soteriologie 4, Zkouška
Teologická antropologie 3, Zkouška

3. ročník
Církevní dějiny světové 3 (novověk) 3, Zkouška
Církevní dějiny české 3, Zápočet
Speciální morálka 3, Zkouška
Eschatologie 3, Zkouška
Ekleziologie 3, Zkouška
Sakramentální teologie 3, Zkouška

Dle individuální domluvy jednotlivých vyučujících s odpovědnou osobou ve VV Praha-Ruzyně.
Předmět, počet hodin, atestace
1. ročník
Úvod do teologie 3, Zápočet
Církevní dějiny světové 1 (starověk) 3, Zkouška
Úvod do Písma svatého 3, Zkouška
Starý zákon 5, Zkouška
Fundamentální teologie 4, Zkouška

2. ročník
Církevní dějiny světové 2 (středověk) 3, Zkouška
Nový zákon 4, Zkouška
Fundamentální morálka 3, Zkouška
Trinitární teologie 4, Zkouška
Christologie a soteriologie 4, Zkouška
Teologická antropologie 3, Zkouška

3. ročník
Církevní dějiny světové 3 (novověk) 3, Zkouška
Církevní dějiny české 3, Zápočet
Speciální morálka 3, Zkouška
Eschatologie 3, Zkouška
Ekleziologie 3, Zkouška
Sakramentální teologie 3, Zkouška

Dle individuální domluvy jednotlivých vyučujících s odpovědnou osobou ve VV Praha-Ruzyně.
20
Podání přihlášky, doporučení VV Praha-Ruzyně a složení poplatku.
Písemný test skládající se ze 3 částí: a)základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve; b)kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových a českých; c)písemná interpretace zadaného teologického textu.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
144
získání dalších odborných znalostí v oboru
Získání předpokladů pro pokračování ve studiu akreditovaného bakalářského programu Teologické nauky na KTF UK
Guarantor and venue
Tomáš Mohelník, Th.D.
Dean's Office KTF
Dean's Office KTF
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6; VV Praha Ruzyně
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
01.10.2019
6
57 (total number of hours)
57 kontaktních h.; samostudium dle potřeb studenta
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
10000 Kč / year
Běžnou délku studia (3 roky) může student v případě potřeby překročit s tím, že poplatek za každý další rok studia zůstává stejný.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
Prvotní výběr studentů provádí dle vlastních kritérií VV Praha Ruzyně. Zároveň respektuje platné standartní podmínky pro zájemce programů CŽV poskytované KTF UK.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html